DPC - BLIND - 2015 - Foto Patrick Argirakis (2).jpg
 

Datoer for FiF 2017 er 11.-15.oktober.

Programmet slippes i juni.

Registrer deg for nyhetsbrev på post@fossekleiva.no

 

 

 

 

 


Dates for FiF 2017 are 11th-15th October. 

The full program is released in June.

Please sign up for our newsletter at post@fossekleiva.no

 

 

 

 
 

Photo: Daniel Patijn

 
 

Last ned: PROGRAM  

Workshops

FOR BARN OG VOKSNE

workshop skyggeteater.jpg

Skyggeteaterverksted

Dette er en to timers workshop der vi utforsker muligheter og ulike teknikker, og sammen lager skyggeteater.

For barn og voksne.

Workshop'en ledes av utøverne i Marionetas de Mandragora, og vil foregår på norsk og engelsk. Ikke behov for engelskkunnskaper for å delta.

 

Shadow puppet theatre workshop

Come and explore possibilities and techniques in shadow puppetry.

For children and adults alike.

Workshop held by Marionetas de Mandragora, in English and Norwegian.

 


Masterclass

enVide neFelibata (Portugal)

Unconventional puppet baking

 

The masterclass will be held in English.

A cheat sheet will be given with tools and materials translations (Portuguese/English/Norwegian)

enVide neFelibata has built puppets since 1998 and is one of the Teatro e Marionetas de Mandrágorá puppet company founders, and the main art director.

As an artist he explores the desecration of art and goes into collaborations with other fellow artists. The randomness is also a major factor of his own personal work.

At this masterclass we’ll be able to see some of Mandrágora’s artwork and learn about the procedures used to achieve such results. Every tiny detail on the HOW TO will be revealed and some practical experimentation will be made. Unconventional methods will be the main subject as well as low budget materials and tools versus the higher quality ones.

Mistakes happen. Allow mistakes when you are testing and learning and then bring those to your studio and call them techniques.

 

For professional artists and students

NOK 450 includes lunch in the festival café

Prebooking neccessary

Masterclass

enVide neFelibata (Portugal)

Ukonvensjonell figurbaking

 


Masterclass vil foregå på engelsk.
Deltakerne vil få utdelt et dokument med beskrivelse av materialer og verktøy på norsk, engelsk og portugusisk.

enVide neFelibata har bygget figurer siden 1998 og er en av grunnleggerne til Teatro e Marionetas de Mandrágorá, og kompaniets designer.

Som kunstner utforsker han gjerne tilfeldigheten. 
I denne Masterclass får man innblikk i Mandrágorás ulike designprosesser. Det blir avsløringer og praktiske forsøk. Ukonvensjonelle metoder er et hovedtema såvel som lavbudsjett materialer sammenlignet med dyrere materialer.
Feil skjer. La feilene skjer når du eksperimenterer og ta med til ditt atelier og kall dem teknikk.

 

For profesjonelle kunstnere og studenter

Deltakeravgift kr.450,- inkluderer lunsj i festivalkaféen.

Må forhåndsbestilles.

Vandreren

Vandreren

 

I løpet av festivaluken bygger vi en stor figur som skal bli FiFs omreisende ambassadør i årene som kommer.

På festivalens siste dag går Vandreren sin første tur!

Følg med på Facebook for fortløpende oppdateringer og se hvordan Vandreren blir til.

Byggeprosessen er åpen for publikum og foregår på dugnad - vil du være med, kan du melde deg til FiF ved Franzisca - post@fossekleiva.no eller 40917860, som også leder arbeidet.

Du kan også møte opp direkte på verkstedet.

 

Vandreren er designet av enVide neFelibata.

 

The Wanderer

 

During the festival week, we are constructing a giant figure that will become the ambassador for FiF in the years to come.

The Wanderer will walk for the first time on the final day of FiF 2016.

Follow the process and get daily updates via Facebook.

The actual building process is open to the public, and you can join the crew of volunteers any time. Contact Franzisca in FiF on post@fossekleiva.no or 40917860, who is also in charge of the construction. You can also join by turning up at the workshop, where you will find us every day.

 

The Wanderer is designed by enVide neFelibata.

Utstilling

Ut av skapet, Galleriet – En levende utstilling

Ut av skapet

- en levende utstilling

På Galleriet finner du årets festivalutstilling. Den er åpen mellom forestillingene, og har sitt eget lille program. Se Program for tidspunkt.

Program: 

1 – Fusentast

2 – Grå gubber

3 – Fusentast

4 – Marionetas

5 – Marionetas

 

Gratis entré.

Out of the closet

- a live exhibition

This year's festival exhibition is on the Gallery, and is open between shows. The exhibition has its own programme. Please look at Programme for times.

Progamme: 

1 –  Fusentast

2 – Grå gubber

3 – Fusentast

4 – Marionetas

5 – Marionetas

 

Free entry.

Festval Kafé 


Kafé Jebsen er møteplass og matstasjon under festivalen.

Her får du også kjøpt billetter.

Kaféen er åpen kl.10.00 - 23.00  lørdag den 01.10 og kl. 10.00 - 19.00 lørdag 08.10.

På søndagene kl.10.00-18.00.

Kafé Jebsen is the hub and food station of the festival.

This is also where you buy your tickets.

Opening hours are Saturday 01.10, from 10.00 - 23.00. Saturday 08.10 open from 10.00 - 19.00.

Sundays 10.00 - 18.00.

 

INFO

 

Hvorfor her på Fossekleiva kultursenter i Berger, Vestfold?

Fossekleiva kultursenter (FK) er navet i kunst- og kulturformidlingen i Svelvik og Sande kommuner.

FK skal ha en sterk lokal forankring, regional betydning og nasjonal synlighet.

FK har regelmessige internasjonale samarbeidsprosjekter som bringer verden til Fossekleiva og Fossekleiva ut i verden.

FK er produksjons-, visnings- og formidlingsarena for mange kunstarter. Gjennom en sesong kan man oppleve musikk, tekstilkunst, billedkunst, skulptur, installasjon, performance, dans, teater og design.

FK knytter til seg profesjonelle kunstnere gjennom en egen Artist in residence ordning, gjennom samarbeidsprosjekter og workshops (faglig utvikling).

FK setter fokus på formidling gjennom å arrangere møter med kunstnere, foredrag, konserter i utstillingene, åpne prosesser, samt egne tilbud til barn og unge.

Figurteater er en tverrfaglig sjanger som knytter sammen skulptur, bildende kunst, stemme og bevegelse. Utøverne, figurene, er i seg selv døde og fungerer dermed som metaforer for virkeligheten. Derfor er den visuelle delen av en forestilling, i form av materialvalg, en like stor del av fortellingen som selve historien. Mange prominente dukkemakere (eks. Basil Jones, Adrian Kohler fra Handspring, Kari Noreger) har bakgrunn fra skulptur og fine art. Derfor vil vi tilby ulike workshops i dukkemaking for kunstnere som vil utvide sitt repertoar. Dette blir en naturlig del av FKs tverrkunstneriske profil og et uttrykk for hvordan vi bygger broer og trekker linjer mellom de ulike kunstneriske disiplinene.

Why Fossekleiva arts centre in Berger, Vestfold?

 

Fossekleiva art centre (FAC) is the arts hub of Svelvik and Sande.

FAC seeks to have a close relationship with the local audience, be of regional importance and national interest.

FAC engages regularily in international collaborative projects that brings the world to Berger and Berger out into the world.

FAC is a producing and presenting venue for the arts within a variety of genres, including visual arts, and performing arts. Throughout a season FAC presents sculpture, painting, dance, music, video art, theatre and design.

FAC invites professional artists to residencies through the Artist in residency project.

FAC focuses on communicating arts through weekly arts workshops for children (Fossekleiva for kids), workshops for professionals, work in progress shows, lectures and artist talks.

Puppetry is by nature a crossover art form - combing sculpture, visual art, voice, music and movement. The performers, the puppets, are by nature dead and therefore a metaphor for real life. Hence the visual part, the choice of material, is as important as the story itself. Many prominent puppet artists come from sculpture and fine arts (e.g. Kari Noreger, Adrian Kohler, Basil Jones). Because of this strong relationship between puppetry and fine arts we offer masterclasses for artists who want to widen their repertory.

FiF is a natural part of FACs cross disiplinary profile, and shows how we seek to connect and build bridges netween the various artistic practices.

HVOR

 
 

Fossekleiva kultursenter, Bergerveien 2, 3075 Svelvik

Fossekleiva kultursenter ligger på vakre Berger i Svelvik kommune. Det tar ca. 30 minutter med bil fra Drammen, ca. 60 minutter med bil fra Oslo og ca. 20 minutter med bil fra Sande.

Offentlig transport: Buss 91 fra Drammen mot Sande, eller fra Sande mot Drammen. Gå av på Berger gård og følg skilt til Fossekleiva (5 minutter å gå).

Bil: Vei 319 mot Svelvik fra Drammen eller Sande. Følg skilt fra Berger til Fossekleiva.

Til fots eller på sykkel langs Kyststien.

 

Bussrutetider

Bussrute 91 går fra Drammen stasjon (Strømsø torg) retning Svelvik og Sande 12 minutter over hver time fra kl.09.12 om morgenen (til 23.12 om kvelden) på LØRDAGER.

Bussen ankommer Berger gård (Fossekleiva) 2 minutter på hver hele time (reisetid 46 minutter).

På SØNDAGER går bussen fra Drammen stasjon (Strømsø torg) slik:

kl.13.12, 15.12, 17.12, 19.12 og 21.12.

 

Bussen går fra Berger gård retning Drammen 1 minutt over hver hele time fram til kl.23.01 på LØRDAGER.

På SØNDAGER går bussen fra Berger gård retning Drammen kl.11.01, 13.01, 15.01, 17.01, 19.01 og 21.01.

 

Bussen korresponderer med tog i til og fra Oslo i Drammen.

Fossekleiva arts centre is situated in the beautiful Berger hamlet, in Svelvik municipality. The drive from Oslo takes about one hour, and from Drammen or Sande about half an hour.

By public transport: Bus number 91 runs between Sande and Drammen via Svelvik, and stops at Berger. Stop at Berger and follow the sign to Fossekleiva (5 minutes by foot)

By car: Take road 319 from Drammen or Sande towards Svelvik. The exit to Berger is signed.

On pedals or even on foot, it is possible to follow parts of the coastal path between Svelvik and Sande. 

 

Bus timetable

Route 91 connects Sande and Drammen via Berger and Svelvik. The bus leaves Drammen train station (Strømsø torg) towrds Svelvik and Sande 12 minutes past every hour from. 09.12 in the morning until 23.12 on Saturdays.

The bus arraives at Berger gård (Fossekleiva) 2 minutes before every hour - travel time Drammen til berger gård 46 minutes.

On Sundays the bus leave Drammen station at these times: 13.12, 15.12, 17.12, and 21.12.

The bus departs Berger gård (Fossekleiva) in the direction of Svelvik and Drammen 1 minute past every hour until 23.01 on Saturdays.

On Sundays the bus departs from Berger gård towards Svelvik and Drammen like this: 11.01, 13.01, 15.01, 17.01, 19.01 and 21.01.

 

Kontakt & Stab

 

Du kan kontakte oss via epost eller telefon:

POST@FOSSEKLEIVA.NO

Tlf.: 40917860

 

Fossekleiva kultursenter

Bergerveien 2

3075 Berger

 

Stab og frivillige FiF 2016

Festivalsjef/Festival director: Franzisca Aarflot

Assisterende festivalsjef/Assistant festival director: Simone Thiis

Kafé og billetter/café and box office: Helene Fjellberg og Margot Pianowska 

Teknisk sjef/Technical manager: Niels A W Jensen

Programkomité/Program committee: Simone Thiis, Ragni Halle, Lenka Rozehnal, Franzisca Aarflot

Utstilling/Exhibition: Christine Lohre

Identitet og nettside design/Identity and website: Jeppe Sophus Lai

Gode hjelpere/Good helpers:  

Lenka Rozehnal, Idun Losnegård, Heta Kerokoski, Lise Iversen Benton, Silje Lightfoot Aarflot, Daniel Timonen, Helene Fjellberg, Ragni Halle, Jan Harald Jensen, Grete Larssen, Asbjørn Stenseth, Ingrid Hopp Hegg

KONTAKT SKJEMA CONTACT US

Navn *
Navn
 

BILLETTER

Kjøp billetter her. Dersom det ikke er utsolgt, kan billetter kjøpes på stedet. 

 

LØRDAG 1 OKTOBER

SØNDAG 2 OKTOBER

LØRDAG 8 OKTOBER

SØNDAG 9 OKTOBER