INFO

 

Hvorfor her på Fossekleiva kultursenter i Berger, Vestfold?

Fossekleiva kultursenter (FK) er et hovedsatsningsområde for Svelvik kommune.

FK skal ha en sterk lokal forankring, regional betydning og nasjonal synlighet.

FK har regelmessige internasjonale samarbeidsprosjekter som bringer verden til Fossekleiva og Fossekleiva ut i verden.

FK er produksjons-, visnings- og formidlingsarena for mange kunstarter. Gjennom en sesong kan man oppleve musikk, tekstilkunst, billedkunst, skulptur, installasjon, performance, dans, teater og design.

FK knytter til seg profesjonelle kunstnere gjennom en egen Artist in residence ordning, gjennom samarbeidsprosjekter og workshops (faglig utvikling).

FK setter fokus på formidling gjennom å arrangere møter med kunstnere, foredrag, konserter i utstillingene, åpne prosesser, samt egne tilbud til barn og unge.

Figurteater er en tverrfaglig sjanger som knytter sammen skulptur, bildende kunst, stemme og bevegelse. Utøverne, figurene, er i seg selv døde og fungerer dermed som metaforer for virkeligheten. Derfor er den visuelle delen av en forestilling, i form av materialvalg, en like stor del av fortellingen som selve historien. Mange prominente dukkemakere (eks. Basil Jones, Adrian Kohler fra Handspring, Kari Noreger) har bakgrunn fra skulptur og fine art. Derfor vil vi tilby ulike workshops i dukkemaking for kunstnere som vil utvide sitt repertoar. Dette blir en naturlig del av FKs tverrkunstneriske profil og et uttrykk for hvordan vi bygger broer og trekker linjer mellom de ulike kunstneriske disiplinene.

Why Fossekleiva arts centre in Berger, Vestfold?

 

Fossekleiva art centre (FAC) is the arts hub of Svelvik.

FAC seeks to have a close relationship with the local audience, be of regional importance and national interest.

FAC engages regularily in international collaborative projects that brings the world to Berger and Berger out into the world.

FAC is a producing and presenting venue for the arts within a variety of genres, including visual arts, and performing arts. Throughout a season FAC presents sculpture, painting, dance, music, video art, theatre and design.

FAC invites professional artists to residencies through the Artist in residency project.

FAC focuses on communicating arts through weekly arts workshops for children (Fossekleiva for kids), workshops for professionals, work in progress shows, lectures and artist talks.

Puppetry is by nature a crossover art form - combing sculpture, visual art, voice, music and movement. The performers, the puppets, are by nature dead and therefore a metaphor for real life. Hence the visual part, the choice of material, is as important as the story itself. Many prominent puppet artists come from sculpture and fine arts (e.g. Kari Noreger, Adrian Kohler, Basil Jones). Because of this strong relationship between puppetry and fine arts we offer masterclasses for artists who want to widen their repertory.

FiF is a natural part of FACs cross disiplinary profile, and shows how we seek to connect and build bridges netween the various artistic practices.