KAN PAPIR PUSTE, RAGNI HALLE (NO)

Prøvesalen 02.10.2016 kl. 12

 

Kan papir puste?

Forestilling og figurteaterverksted for barn

Hvor mange vesener finnes inni rullen med gråpapir? Hvordan snakker en papirpose?Hva gjemmer seg i skyggene?

Dukkespiller/-maker Ragni Halle fører figurene i forestillingen, veileder barna i dukkemaking og hjelper barna å lage sine egne små scener.

Musiker Tore Ljøkelsøy skaper lydbildet, både til Ragnis og til barnas egne forestillinger. I tillegg bistår han under dukkemakingen.

På dette figurteaterverkstedet jobber de med gråpapir, med å gjøre om noe ordinært til noe helt fantastisk.Verkstedet er tredelt. Først holder Ragni og Tore inspirasjonsforestilling. Så lager de figurer sammen med barna, kun fantasien setter grenser. Til sist leker de seg fram til kjernen i figurteater, å gjøre det ikke-levende levende.

Varighet 45 minutter

Can paper breathe?

How many creatures exist inside a roll of grey paper? How does a paper bag speak? What is hidden in the shadows?

Puppeteer and puppetmaker Ragni Halle performs as well as help the children create their own paper puppets and perform little scenes with them.

Musician Tore Ljøkelsøy creates the soundscape, for both Ragni's show and the children's shows.

In this puppet workshop they use grey paper, and transform the ordinary into the fantastic.

Can paper breathe? consists of three parts; Ragni's performance, the paper puppet workshop and finally the unravelling of the magic in puppet theatre - giving life to the object.

Can paper breathe? lasts for approximately 45 minutes

Kan papir puste?
150.00

Prøvesalen 02.10.2016 kl. 12

Quantity:
kjøp