Kontakt & Stab

 

Du kan kontakte oss via epost eller telefon:

POST@FOSSEKLEIVA.NO

Tlf.: 40917860

 

Fossekleiva kultursenter

Bergerveien 2

3075 Berger

 

Stab og frivillige FiF 2019

Festivalsjef/Festival director: Franzisca Aarflot

Assisterende festivalsjef/Assistant festival director: Simone Thiis

Billettsjef/ Box office manager: Helene Fjellberg  

Teknisk produsent/Technical producer: Iain Halket

Teknisk rådgiver/Senior technical advisor: Niels A W Jensen

Programkomité/Program committee: Simone Thiis, Iain Halket, Franzisca Aarflot

Identitet og nettside design/Identity and website: Jeppe Sophus Lai

Frivillig stab/Volunteer staff:  Heta Kerokoski, Eva Collins Alonso, Ragni Halle, Simone Thiis, Livia Hiselius, Pilar Alonso, Maria Strand Renberg, Jan Siwilewicz

Vil du være med som frivillig på årets festival? Meld deg til oss,  bli en del av teamet, og få gratis billetter til forestillingene.

KONTAKT SKJEMA CONTACT US

Navn *
Navn