Kontakt & Stab

 

Du kan kontakte oss via epost eller telefon:

POST@FOSSEKLEIVA.NO

Tlf.: 40917860

 

Fossekleiva kultursenter

Bergerveien 2

3075 Berger

 

Stab og frivillige FiF 2019

Festivalsjef/Festival director: Franzisca Aarflot

Assisterende festivalsjef/Assistant festival director: Simone Thiis

Billettsjef/ Box office manager: Helene Fjellberg  

Teknisk produsent/Technical producer: Iain Halket

Teknisk rådgiver/Senior technical advisor: Niels A W Jensen

Programkomité/Program committee: Simone Thiis, Iain Halket, Franzisca Aarflot

Identitet og nettside design/Identity and website: Jeppe Sophus Lai

Gode hjelpere/Good helpers:  tba

Vil du være med som frivillig på årets festival? Meld deg til oss,  bli en del av teamet, og få gratis billetter til forestillingene.

KONTAKT SKJEMA CONTACT US

Navn *
Navn