Kontakt & Stab

 

Du kan kontakte oss via epost eller telefon:

POST@FOSSEKLEIVA.NO

Tlf.: 40917860

 

Fossekleiva kultursenter

Bergerveien 2

3075 Berger

 

Stab og frivillige FiF 2017

Festivalsjef/Festival director: Franzisca Aarflot

Assisterende festivalsjef/Assistant festival director: Simone Thiis

Billettsjef/ Box office manager: Helene Fjellberg  

Teknisk sjef/Technical manager: Niels A W Jensen

Assisterende teknisk sjef/Assistant technical manager: Iain Halket

Programkomité/Program committee: Simone Thiis, Berit Eik, Franzisca Aarflot

Identitet og nettside design/Identity and website: Jeppe Sophus Lai

Gode hjelpere/Good helpers:  Berit Eik, Simone Thiis, Silje Lightfoot, Eva Collins, Heta Kerokoski, Sigrid Edvardsson

Vil du være med som frivillig på årets festival? Meld deg til oss,  bli en del av teamet, og få gratis billetter til forestillingene.

KONTAKT SKJEMA CONTACT US

Navn *
Navn